JÁTÉKSZABÁLYZAT - Future of Debrecen

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

2022.09.06.

1. Általános rendelkezések

A „Fa örökbefogadási applikáció” játék (továbbiakban: „Játék”) Szervezője a Future of Debrecen Egyesület. (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D; továbbiakban: „Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott alkalmazott látja el.

2. Játék mechanizmus és részvételi feltételek

Játék mechanizmus

A szervező a Future of Debrecen Egyesület, 2022. szeptember 7. és 2022. szeptember 21. 23:59 között játékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék „Fa örökbefogadási applikáció” címmel fut.

A Szervező által létrehozott űrlapon a Játék ideje alatt minden 18. életévét betöltött Facebook felhasználó vehet részt. A Játékosok a Future of Debrecen Egyesület (https://www.facebook.com/futureofdebrecen) által közzétett Facebook posztnál kommentelve vehetnek részt.

Egy játékos akkor vesz részt a játékban, ha a Future of Debrecen Egyesület által létrehozott eredeti poszt alatt ír meg egy névötletet.

A játékos a kommenteléssel egyúttal elfogadja a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkezik az adott Játékra, és részt vesz abban.

A játék 2022. szeptember 21. 23:59-ig tart. A 2022. szeptember 21. 23:59 után érkező válaszok már nem vesznek részt a játékban. Az eredményhirdetés 2022. október 10-én történik.

Szervező a Játék időtartama alatt (2022. szeptember 7. és 2022. szeptember 21. 23:59 között) beérkezett érvényes Pályázatokat a Játék zárása után összesíti és a Játék lezárását követően 2022. szeptember 22-én szakmai zsűri közreműködésével a három legjobb ötletet közönségszavazásra bocsájtja. A közönségszavazás nyertese nyeri meg a Pályázatot (a továbbiakban: Nyertes Pályázat).

A Nyertes Pályázat közönségszavazással történik a Szervező oldalán (https://www.facebook.com/futureofdebrecen) 2022. szeptember 22. és 2022 október 6. 12:00 között.

Lebonyolító nem vállal felelősséget esetleges online hibákért.

Nyeremény:

1 db elektromos roller

Részvételi feltételek:

A Játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások

A Játékban nem vehetnek részt a Future of Debrecen Egyesület vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Future of Debrecen Egyesület hivatalos weboldalán (www.futureofdebrecen.hu). A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Future of Debrecen Egyesület Facebook oldalán (www.facebook.com/futureofdebrecen)  nyújtunk felvilágosítást.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelenti.

A játékból történő kizárás kritériumai:

Szervező nem tekinti érvényesnek és kizárja a Játékból azokat a Pályázatokat, amelyek bármilyen okból jogszabályba ütköznek, valamint a határidőn túl leadott pályázatokat.

Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent említett feltételbe ütközik, a Szervező azt a Pályázatot kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akikre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike: -bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali -posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy -bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek, -sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Pályázatban, Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak meg nem felelő Pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Játékból kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

4. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a nyerő Facebook komment alatt felvesszük a kapcsolatot. Amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem küldi meg a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat a Future of Debrecen Egyesületnek Facebook üzenetben, avagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben az első számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes sem küldi meg a fenti határidőben az adatokat, vagy a nyereményt nem veszi át, abban az esetben a második számú pótnyertes lép a nyertes helyébe. Amennyiben a második számú pótnyertes részére sem sikerül a nyeremény átadása, abban az esetben a játék a nyeremény átadása nélkül zárul.

A nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel során a nyertes alábbi adatainak megadása szükséges: név, átvételi információ. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

6. Adatkezelés Játék során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Future of Debrecen Egyesület célhoz kötötten, kizárólag a játék időtartama alatt abból a célból kezeli, hogy a nyeremény a kisorsolt nyertes részére átadásra kerülhessen. A nyeremény postára adását követően a Szervező az összes megadott adatot törli.

1.2 A Játékban résztvevők adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (hozzájárulás), illetve a játék nyerteseinek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján (jogi kötelezettség) alapszik.

1.3 A játék során adatkezelő a Future of Debrecen Egyesület (4026 Debrecen, Bem tér 19/D.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás az érintett Pályázók jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről a https://futureofdebrecen.hu/adatvedelmi-szabalyzat/ weboldalon található.

Future of Debrecen Egyesület

Szervező

Debrecen, 2022.09.06.

Nagy Péter Zoltán

gazdasági agrármérnök, jogi szakokleveles közgazdász

Géber János

geográfus, projektmenedzser

Nagy-Gergely Valéria

jogi szakokleveles közgazdász

Hamecz Orsolya

okleveles természetvédelmi mérnök

Juhász Lajos

a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet erdészeti igazgatója

dr. Aradi Csaba

ökológus

Nagyné Pálfi Zsuzsa

környezetgazdálkodási agrármérnök

Váradi Zoltán

a Természettár vezetője

Senánszky Petra

többszörös világ- és Európa-bajnok uszonyos úszó

Lenner Ádám

a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere

Szentpéteri-Nagy Veronika

kertészmérnök

Balázs Ákos

Debrecen Környezetvédelmi ügyeiért is felelős alpolgármester, Debrecen Környezetvédelmi munkacsoportjának elnöke

Rácz Gréta Ildikó

biológus, a Green Drops Farm Kft. Társalapítója

Hosszu Róbert

az NI Hungary Kft. vezérigazgatója

Duzs László

természetvédelmi mérnök

Fodorné Magyar Ágnes

tanár, köznevelési szakértő, iskolakert mentor

dr. Kövér László

a Debreceni Egyetem adjunktusa

Váradi Ferenc

rádiós műsorvezető

dr. Krecz Tibor

kommunikációs szakember

dr. Szűcs István

a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi docense

dr. Grasselli Gábor

a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány igazgatója

Kálmánczi Miklós

önkormányzati tanácsadó

Balogh Dóra

divattervező, környezettervező

Tóth Máté

Természetvédelmi mérnök

Gorján Ferenc

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Fülöp Ferenc

környezetmérnök, fotográfus

Dancs László

az EDC Városfejlesztési csoportjának vezetője

Csatlakozz hozzánk!