Energetikai tanúsítványok jogszabályi változása - Future of Debrecen

Energetikai tanúsítványok jogszabályi változása

Ökomenedzser

2023. november 1-től

2023. november 1-től az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet jelentősen átalakult, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet helyét átveszi az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet.

2024. január 1-től minden ingatlaneladáshoz és bérbeadáshoz új energetikai tanúsítványt kell készíteni. Ennek oka az épületenergetikai követelmények és követelményértékek megváltozása, amelyek miatt szükség van az épületek energetikai minőségi osztályba sorolásának újbóli elvégzésére.

A kormányrendelet szerint a módosítás célja egy olyan új energetikai tanúsítványi minta és arculat meghatározása, amely a korábbihoz képest átláthatóbb és felhasználóbarát, nem csak az épület egészét értékeli betűjelzéssel, hanem az egyes épülettechnikai rendszerek (mint a fűtés, légkondicionálás, szellőzés, világítás, használati melegvíz) és az épületszerkezeti elemek energiahatékonyságát is külön értékeli, valamint részletes, időszakokra bontott felújítási és korszerűsítési javaslatot is rögzít a tulajdonos számára.

2023. november 1-től hatályba lépő változások!

1. Az ingatlan hirdetésben már fel kell tüntetni az épület vagy lakás, üzlet, iroda stb. energetikai minőség szerinti besorolását.

2. A lakás, ház, üzlet, iroda stb. ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása esetén az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia a tanúsítványt, vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek.

3. Az eladónak vagy bérbeadónak legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia a tanúsítványt a vevőnek vagy a bérlőnek.

4. A rendelet egyértelműen kimondja, hogy nem csak akkor kell energetikai tanúsítvány, ha a vevő hitelt vesz fel, hanem minden adásvételnél, bérbeadásnál, ha az ellenérték fejében történik.

Az energetikai tanúsítvány

Egy energetikai megfelelőséget igazoló számítás. Az energetikai tanúsítvány megmutatja az épület összesített energetikai jellemzőjét és a szén-dioxid kibocsátás értékét. Tartalmazza továbbá az épületszerkezetek és az épülettechnikai rendszerek értékelését is, valamint részletes javaslatot tartalmaz az energetikai korszerűsítésről.

Egyáltalán nem mindegy, hogy egy jól felszerelt, korszerű, szigetelt, gazdaságosan fenntartható ingatlant veszünk, vagy egy elhanyagolt, erősen fejlesztésre szorulót, amire további vagyonokat költhetünk, míg lakható nem lesz, nem igaz?

Az energetikai tanúsítvány pontosan ezt hivatott feltárni: egy ingatlan műszaki állapotát a fenntartáshoz szükséges energiafelhasználás szempontjából. 

Mikor szükséges energetikai tanúsítványt készíttetni?

  • ingatlan adásvételekor,
  • ingatlan bérbeadásakor,
  • banki ügyintézéskor,
  • továbbá bizonyos ingatlanfejlesztési pályázatok is megkövetelik ezt

A számítás módja a korábbihoz képest teljesen megváltozik, az új típusú energetikai tanúsítványok lényegesen több információt fognak szolgáltatni. Az energetikai hatékonyság mellett a szén-dioxid kibocsátás szerinti minősítés is megtörténik, továbbá az épületszerkezetek értékelését is el kell végezni. A tanúsítványok részletes javaslatot tartalmaznak az energetikai korszerűsítésről.  

A közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményt vélhetően B-től felfelé teljesíthetik az épületek. Minél jobb az ingatlan energetikai besorolása, annál kevesebb energia szükséges a fenntartásához, tehát kevesebb a rezsi költségünk is.

A módosítás szigorítást jelent, de az Európai Unió irányelve 2030-ra nulla, azaz kibocsátásmentes új épületek építését célozza meg. Hazánkban a „közel nullás” követelményszint hatályba lépését 2024. június 30-ra tervezi a kormány. 

Változás az érvényességi időben

Egy betűjel jelzi a hatékonysági kategóriákat. Az új tanúsítványok 10 helyett 5 évig lesznek érvényesek, és novembertől hatályát vesztik az addig elkészült tanúsítványok. (200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet). A követelményérték változása miatt új energetikai besorolást kell kérni azoknak, akik 2023. novembertől eladják vagy bérbe adják az ingatlanukat, annak ellenére, hogy még hatályos lenne a régi energetikai tanúsítványuk. A korábbi tanúsítványok még a változást követő 60. napig felhasználhatók voltak adásvétel, vagy bérbeadás esetén, 2024 januárjától viszont új tanúsítványt kell készíteni.

Változik az energetikai tanúsítvány formátuma

Az energetikai tanúsítványoknak nem csupán a kinézete, hanem a tartalma is jelentősen megváltozik. A főoldalon kívül néhány további oldal is részét képezi ezentúl, melyekben a főbb eredmények és részeredmények, a fontosabb szerkezetek, illetve gépészeti elemek is megjelennek. Az alátámasztó számítás, ahogy jelenleg is, ennek mellékletét képezi. Az új rendeletben előírt formátumot a Magyar Közlöny 2023/78 száma tartalmazza.

A tanúsítványt 10 évig meg kell őrizni. Az elkészült tanúsítványt a tanúsító szervezetnek kötelező feltölteni az Országos Építési Nyilvántartásba (OÉNY) a https://entan.e-epites.hu oldalon keresztül.

Az energetikai tanúsítvány egyetlen példányban készül el, mely mindig az aktuális tulajdonos birtokában van

Ki készíthet energetikai tanúsítványt?

A szakmai kamarák állásfoglalása szerint minden esetben kötelező az energetikai tanúsítónak helyszíni szemlét tartania. Ettől csupán új épület esetén lehet eltekinteni, ha a felelős műszaki vezető nyilatkozott arról, hogy minden a terveknek és az építési-engedélyezési tervdokumentációban szereplő energetikai számításnak megfelelően készült el.

A szakmagyakorlásról szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírja, hogy energetikai tanúsító tevékenységet, megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező végezheti, ha teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. A rendelet azt is tartalmazza, hogy e szabály alól felmentés nem adható, vagyis az energetikai tanúsítás végzésének alapvető feltétele a jogosultsági vizsga letétele.

Változnak az energetikai osztály besorolásai?

Az energetikai osztályok részbeni megváltozását is bevezeti az új szabályozás, azonban továbbra is 12 energiahatékonysági kategóriát különböztetünk meg. A skála eltolódik és részben átalakul hiszen már nem AA++-tól JJ-ig terjedő skálán kerülnek értékelésre az ingatlanok, hanem A+++-tól I-ig, amelyen az I jelenti a legrosszabb kategóriát.

Az ökomenedzser iroda címe: Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztály

4025 Debrecen, Barna utca 23. 90. sz. iroda
Ökomenedzserek: Tornainé Kicsák Edit, Ulveczki Csaba
E-mail: hungairy@ph.debrecen.hu
Telefon: 06 52 511 408


HU V Az Eur¢pai Uni¢ t†rsfinansz°roz†s†va_POSU:\palfi.zsuzsa\02_LIFE_Megvalósítás\2020\E akció\Kommunikációs eszköztár\hungairylogo.png
A HungAIRy LIFE integrált projekt 2019-ben indult 10 településen, köztük Debrecenben, amelynek fókuszában az egyik legjelentősebb környezetvédelmi probléma megoldása; a levegőminőség javítása áll. Ezt többek között emissziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevékenységgel és egy országos szakértői, tanácsadói hálózat felállításával valósítják meg a projektben részt vevő partnerek. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ezen célok mentén olyan zöld felületeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen a levegő.

Nagy Péter Zoltán

gazdasági agrármérnök, jogi szakokleveles közgazdász

Géber János

geográfus, projektmenedzser

Nagy-Gergely Valéria

jogi szakokleveles közgazdász

Hamecz Orsolya

okleveles természetvédelmi mérnök

Juhász Lajos

a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet erdészeti igazgatója

dr. Aradi Csaba

ökológus

Nagyné Pálfi Zsuzsa

környezetgazdálkodási agrármérnök

Váradi Zoltán

a Természettár vezetője

Senánszky Petra

többszörös világ- és Európa-bajnok uszonyos úszó

Lenner Ádám

a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere

Szentpéteri-Nagy Veronika

kertészmérnök

Balázs Ákos

Debrecen Környezetvédelmi ügyeiért is felelős alpolgármester, Debrecen Környezetvédelmi munkacsoportjának elnöke

Rácz Gréta Ildikó

biológus, a Green Drops Farm Kft. Társalapítója

Hosszu Róbert

az NI Hungary Kft. vezérigazgatója

Duzs László

természetvédelmi mérnök

Fodorné Magyar Ágnes

tanár, köznevelési szakértő, iskolakert mentor

dr. Kövér László

a Debreceni Egyetem adjunktusa

Váradi Ferenc

rádiós műsorvezető

dr. Krecz Tibor

kommunikációs szakember

dr. Szűcs István

a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi docense

dr. Grasselli Gábor

a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány igazgatója

Kálmánczi Miklós

önkormányzati tanácsadó

Balogh Dóra

divattervező, környezettervező

Tóth Máté

Természetvédelmi mérnök

Gorján Ferenc

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Fülöp Ferenc

környezetmérnök, fotográfus

Dancs László

az EDC Városfejlesztési csoportjának vezetője

Csatlakozz hozzánk!