Minden információ egy helyen Debrecen új véderdőiről! - Future of Debrecen

Minden információ egy helyen Debrecen új véderdőiről!

„Véderdő jellegű fásítások és erdőtelepítések Debrecen Város nyugati részén” címmel nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Debrecen város önkormányzata. A HungAIRy LIFE integrált projekt kísérleti akciójának keretében kiírt közbeszerzés nyerteseinek feladata lesz városunk nyugati részében kijelölt területeken, erdészeti és kertészeti facsemeték ültetése, valamint az ápolási munkák végzése 2026. év végéig. A munka várhatóan márciusban indulhat a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően.

Mi a cél?

A projekt során megvalósuló véderdők és fásítások fő célja a nyugat felől, a mezőgazdasági területekről származó porterhelés mérséklése. Ezen kívül a fásított területek rekreációra, pihenésre és szemléletformálásra is szolgálnak majd.

Hol is lesz a véderdő?

A kertészeti minőségű facsemetéket a Vezér utca közelében (19385/2 hrsz) és a Vértessy-kúria környékén (14914; 14983 hrsz) fogjuk elültetni. Összesen 725 db fa kap itt helyet, pl. oszlopos tölgy, vagy kislevelű hárs, ezüsthárs és mezei szil. 

Ezen kívül a Vincellér utcán (15824/2 hrsz) és a Derék utcán (16477/42 hrsz) mintegy 20.000 db erdészeti facsemetét telepítünk. Fafajták szerint találkozhatunk majd mezei és korai juharral, de ezüst hárs, mezei szil, vénic szil, és vadkörte is helyet kap az erdősítésben.

Miért épp ott?

A védelmi funkciójú erdősítések és fásítások kivitelezését széles körű előkészítő munkálatok alapozták meg. 

Debrecen Levegőminőségi Terve a problémák között említi, hogy a város nyugati részén jelentős a közlekedésből és a mezőgazdaságból származó porszennyezés (PM10, PM2.5). Továbbá megállapítja, hogy a lakosság védelme érdekében szennyezéstűrő növényekből egy védősávot kellene kialakítani. 

2020-ban elkészült a HungAIRy projekt kísérleti akciójának megvalósíthatósági tanulmánya, melynek egyik célja az volt, hogy az érintett területen, a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől kezdődően Debrecen-Józsával bezárólag, a Tócó-patak mentén 850-850 m széles sávban azonosítsa azokat a potenciális területeket, amelyek alkalmasak porszűrő funkciót ellátó fásításra. 

Ezt a területet szakszerűen megvizsgáltuk; adatokat gyűjtöttünk és térinformatikai elemzést végeztünk, melyek során figyelembe vettük a védett területek és a lakott területek, valamint a már fákkal/erdővel borított területek elhelyezkedését is. Továbbá fontos volt figyelembe venni a területen éppen zajló és tervezett beruházások várható területigényét, a tulajdonviszonyokat, a közművek elhelyezkedését, valamint a lehetséges területek alakját, méretét, továbbá a jellemző szélirányokat és szélsebességet is.

Szélirányok megoszlása 5 m/s-nál nagyobb és 9,8 m/s-nál kisebb szélsebességek esetén

A szél hatására a szántóföldekről származó talajrészecskék indítási sebessége Debrecen határában, kiemelten a város délnyugati, nyugati és északnyugati felében a részecskék kritikus indítósebessége 9,8 m/s, amely tehát mozgásba képes hozni a talajszemcséket. Maga a folyamat a kisebb szemcsék megmozdításával kezdődik, amik csak kis ideig emelkednek. Amikor a talajszemcsék visszaérkeznek a talajra, akkor becsapódnak és egyrészt a finomszemcséket felkavarják, másrészt a lavinahatás miatt újabb szemcséket löknek meg. Így a folyamat kezdeti megindulása után hatványozottan több szemcse emelkedik fel és csapódik be újra, amik a finomszemcséket fel tudják kavarni. A finomszemcsék mozgásban tartásához pedig már kisebb szélsebesség (5 m/s) is elegendő.

Ezek alapján helyszíni vizsgálatokat végeztünk 40 ingatlan tekintetében, melyből 30 ingatlan esetében állapítottuk meg, hogy alkalmas véderdő funkciójú fásításra. Végül kiválasztottuk a projekt céljainak leginkább megfelelő négy ingatlant, melyek teljes területe megközelíti a 7 hektárt.

Mivel az erdőtelepítési és fásítási munkálatok talajmunkákkal járnak, azok megkezdése előtt el kell végezni a területek tűzszerészeti vizsgálatát, feltárását, esetlegesen mentesítését.

Indokolt volt örökségvédelmi hatástanulmány készítése is, amiből kiderült, hogy mind a négy terület érintett kisebb nagyobb részben régészeti lelőhellyel, így a telepítéseket megelőző talajmunkák esetében régészeti megfigyelés is szükséges.

Hogyan követhetjük nyomon a fásítás hatását?

Ez a nem mindennapi véderdőtelepítés és fásítás kísérleti akció is egyben, így fontos ismerni a pontos hatásait. Idén elvégeztük az alapállapothoz tartozó levegőminőség vizsgálatát a helyszíneken. Ezt követően pedig 2025. és 2026. években tervezünk dedikált levegőminőségi méréseket végezni az érintett helyszíneken.

Fontos megjegyezni, hogy teljes hatásra 25-30 éves időtávban lehet számítani, amikor a véderdőink kifejlett faegyedeinek lombtérfogata és levélfelülete jelentős mennyiségű – mintegy évi 4000 tonna – port lesz képes megkötni a levegőből.

Miért jó a véderdő a debreceniek számára?

A HungAIRy LIFE IP kísérleti akciójának fizikai megvalósítása mellett a tájékoztatás és szemléletformálás jegyében a debreceni projektcsapat segítségével a lakosság betekintést nyerhet a véderdők létrehozásának kulisszatitkaiba is. Szeretnénk bemutatni kicsik és nagyok számára egyaránt, hogyan kerülnek elültetésre a facsemeték és hogyan zajlik az erdőnevelés folyamata.

A debreceni ökomenedzserek folyamatosan együttműködnek többek között a Debreceni Tankerületi Központtal, valamint a Debreceni Egyetem több tanszékével is, melynek keretében a diákok, hallgatók környezeti nevelését segítik előadások és helyszíni bejárások megtartásával. Így került sor ősszel például a levegőminőségmérést végző mérőbusz megtekintésére a Műszaki Kar hallgatóival.

Reményeink szerint a várhatóan tavasszal telepítésre kerülő erdősített, fásított területek a levegőminőség javításán túlmenően kikapcsolódási, rekreációs helyszínként is szolgálnak majd a városlakók számára. A tervezett „rendhagyó” tanösvény pedig még tovább fogja színesíteni a védelmi funkciójú közösségi zöldterületet.

Az iroda címe: Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Zöldterületi Osztály, 4025 Debrecen, Barna utca 23 90. iroda Ökomenedzser: Fülöp Ferenc Krisztián, Nagy KatalinE-mail: hungairy@ph.debrecen.huTelefon: 06 52 511-583

Nagy Péter Zoltán

gazdasági agrármérnök, jogi szakokleveles közgazdász

Géber János

geográfus, projektmenedzser

Nagy-Gergely Valéria

jogi szakokleveles közgazdász

Hamecz Orsolya

okleveles természetvédelmi mérnök

Juhász Lajos

a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészet erdészeti igazgatója

dr. Aradi Csaba

ökológus

Nagyné Pálfi Zsuzsa

környezetgazdálkodási agrármérnök

Váradi Zoltán

a Természettár vezetője

Senánszky Petra

többszörös világ- és Európa-bajnok uszonyos úszó

Lenner Ádám

a Tiszatáj Közalapítvány természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere

Szentpéteri-Nagy Veronika

kertészmérnök

Balázs Ákos

Debrecen Környezetvédelmi ügyeiért is felelős alpolgármester, Debrecen Környezetvédelmi munkacsoportjának elnöke

Rácz Gréta Ildikó

biológus, a Green Drops Farm Kft. Társalapítója

Hosszu Róbert

az NI Hungary Kft. vezérigazgatója

Duzs László

természetvédelmi mérnök

Fodorné Magyar Ágnes

tanár, köznevelési szakértő, iskolakert mentor

dr. Kövér László

a Debreceni Egyetem adjunktusa

Váradi Ferenc

rádiós műsorvezető

dr. Krecz Tibor

kommunikációs szakember

dr. Szűcs István

a Debreceni Egyetem intézetigazgató egyetemi docense

dr. Grasselli Gábor

a Debreceni Regionális Gazdaságfejlesztési Alapítvány igazgatója

Kálmánczi Miklós

önkormányzati tanácsadó

Balogh Dóra

divattervező, környezettervező

Tóth Máté

Természetvédelmi mérnök

Gorján Ferenc

a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Fülöp Ferenc

környezetmérnök, fotográfus

Dancs László

az EDC Városfejlesztési csoportjának vezetője

Csatlakozz hozzánk!